EN VI

Lắp dựng lanh tô bằng tấm tường Acotec VCN như thế nào?

Đối với lanh tô dài <2m

– Tại những vị trí có cửa đi, cửa sổ sau khi bức tường lắp dựng đạt độ ổn định cần thiết (tối thiểu 3 ngày) ta sẽ tiến hành lắp lanh tô cửa.
– Lỗ ở hai đầu lanh tô và vai tấm tường đứng lắp lanh tô phải được chèn xốp và bù vữa trước khi lắp dựng. Vữa bù phải đạt tối thiểu 24h.
– Đánh dấu vị trí khoan lỗ để đóng râu thép theo thiết kế, lỗ khoan đảm bảo que thép được đóng chặt vào tấm tường.
– Vệ sinh bề mặt liên kết, tưới nước tạo ẩm, trát keo liên kết vào vị trí liên kết.
– Sử dụng thép d10 kê trên 2 vai tấm tường để căn chỉnh khe hở cạnh dưới lanh tô với vai tấm tường đứng
– Dùng xe nâng tấm tường đến vị trí lắp dựng, công nhân đứng trên giáo ở hai bên căn chỉnh và định vị lanh tô. Hạ xe nâng tấm và hoàn thiện các khe liên kết xung quanh lanh tô theo bản vẽ thiết kế
– Trát, miết lại keo tại các khe nối.
– Yêu cầu vữa phải được điền đầy, đảm bảo toàn bộ phần liên kết giữa lanh tô và tấm tường điền kín vữa.
Nếu lanh tô gắn vuông góc với tấm tường thì khoan bắt vít nở như chi tiết liên kết giữa các tấm vuông góc.

Đối với lanh tô dài >2m

– Tiến hành đổ trực tiếp bê tông giằng kích thước cao 200mm, rộng bằng chiều rộng tấm tường
– Lắp đoạn tường đứng phía trên giằng bê tông như lắp tường bình thường
Lô 1 và 2, Cụm CN Diên Phú – VCN, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
acotec@vcn.vn
090 521 5168 (Mr.Phương – Giám đốc Nhà máy Acotec VCN)